sukceseEkologie
[latina], ekologie, dlouhodobá neperiodická změna biocenózy na daném stanovišti. Sukcese je zákonitý proces vývoje každé biocenózy; uspořádaný sled změn rostlin, živočichů i mikroorganismů vlivem makroklimatu, půdy, vody a biotických faktorů. Vývoj každé biocenózy probíhá sukcesními (seriálními) stadii, která tvoří sukcesní řadu od jednoduché původní biocenózy ke složité, konečné biocenóze, zvané klimax. Toto stadium má největší druhovou diverzitu, největší počet mezidruhových vztahů a největší homeostatickou stabilitu. Rozlišují se sukcese primární, například osidlování naplavenin, vulkanických půd, výsypek a hald, a sukcese sekundární, například znovuoživování biocenóz zničených požárem, záplavou, činností člověka. Sekundární sukcese probíhají rychleji než sukcese primární. Klimaxová stadia jsou v České republice vzácná; například zbytky původních pralesů a lužních lesů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 8. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: biocenologie, perturbace ekosystému, porost.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: