polární zářeAstrofyzika

Světelné úkazy nastávající ve vysoké atmosféře ve výškách od 80 do 1 000 km, nejčastěji kolem 100 km. Běžně se vyskytují v polárních oblastech (jižní záře, severní záře), zatímco ve středních zeměpisných šířkách a zejména v tropech jen výjimečně. Vznikají při rekombinaci iontů po ionizaci vyvolané dopadem korpuskulárního záření Slunce (vysílaného při chromosférických erupcích) nebo při rekombinaci protonů vyvržených Sluncem a zbrzděných na rychlosti pod 4 000 km.s-1. Nabité částice se pohybují podél siločar magnetického pole Země a do atmosféry vnikají pouze kolem pólů. V našich šířkách mohou být pozorovány pouze při velmi silné sluneční činnosti. Tvary i barvy polární záře jsou velmi rozmanité a neustále se mění.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: aurora, izochasma, Mezinárodní polární rok, vysoká atmosféra.Reklama: