siločáraSilokřivka, křivka ve vektorovém poli intenzity (obecně síly), jejíž tečny v každém bodě mají směr intenzity, tj. směr zrychlení, kterým v tomto bodě pole působí (na hmotné těleso, elektrický náboj). Každým bodem prostoru prochází jen jedna siločára. Hustota siločar se obvykle volí tak, že počet silčar procházejících jednotkovou plochou kolmou k siločarám je úměrný intenzitě pole (či magnetické indukci). Siločáry poskytují názorný obraz rozdělení silového pole v prostoru co do jeho směru i velikosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 3. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: ekvipotenciální plocha, Michael Faraday, polární záře.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: