Mezinárodní polární rokCelosvětová vědecká akce v letech 1882 – 1883 sledující koordinované studium vlastností zemského magnetického pole v polárních oblastech, kde byly zřízeny geomagnetické observatoře. Nejdůležitějším výsledkem 1. Mezinárodního polárního roku byt objev, že největší poruchy, které A. Humboldt nazval magnetické bouře, začínají na celé Zemi téměř současně. Pro úspěch byl organizován 2. Mezinárodní polární rok v letech 1932 – 1933. 3. Mezinárodní polární rok byl organizován na širším základě a byl nazván Mezinárodní geofyzikální rok (v letech 1957 – 1958). Byla zřízena mezinárodní centra, která shromažďovala globální geofyzikální údaje. Nejdůležitějším přínosem bylo podstatné rozšíření znalostí vztahu mezi sluneční aktivitou a projevy elektromagnetického pole Země, polárními zářemi, kosmickými paprsky a změnami v ionosféře.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 4. 2007
Autor: -red-