Pavel Michna z VacínovaŠlechta
†1632, český šlechtic měšťanského původu (nobilitován v roce 1598) v dvorských službách Habsburků. V předbělohorském období sekretář místodržitelů. V době českého stavovského povstání hlavní odpůrce stavů a zastánce císařských zájmů. Záhy po bělohorské bitvě byl povýšen do panského stavu, v konfiskacích získal řadu statků a podílel se též na činnosti Witteova finančního konsorcia.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 5. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: Michnové z Vacínova.

Reklama: