místodržitelstvíHistorie / Politologie
V období převahy absolutistické monarchie vládní orgán zastupující panovníka v době jeho nepřítomnosti v zemi. V jeho složení a vymezení kompetence se zpravidla odráží proces změn samotné absolutistické monarchie, stupeň centralizace ap. V Čechách tuto funkci místodržitelství plnilo od roku 1526 do 1918 s měnícím se názvem (místodržitelství 1526–1749, královská reprezentace a komora 1749–63, gubernium 1763–1848, místodržitelství 1849–1918), na Moravě tuto funkci vykonával v letech 1526–1749 moravský tribunál. Místodržitelství existovala i v některých dalších zemích Rakousko-Uherska.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: gubernium, místodržící, Pavel Michna z Vacínova.