parabolaKrásná literatura
Literatura, podobenství – epický žánr v didaktické literatuře, podávající nějaké naučení vyprávěním analogického příběhu. Blíží se přirovnání, rozvinutému v samostatný básnický obraz. Nejčastěji se parabola vyskytuje v náboženské literatuře (parabola o zakopaných hřivnách, o marnotratném synovi v Novém zákoně, v novodobé literatuře zejména v osvícenství a preromantismu 18. století (G. E. Lessing, J. G. Herder, I. Krasicki ), v moderní české literatuře K. Čapek (Bajky a podpovídky).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 8. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: přirovnání.

Reklama: