přirovnáníPříměr – jazykověda, literatura, stylistický prostředek opisného vyjádření, jímž se přímo porovnávají dva jevy si podobné, obvykle pomocí slova „jako": mozoly obrůstám jako strom ovocem (J. Wolker). Mnohá přirovnání jsou v hovorové řeči již vžitá (zautomatizovaná). Druhy přirovnání: antiteze, paralelismus. Rozvinuté přirovnání se nazývá parabola.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 8. 2005
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: