přirovnáníJazykověda

Příměr – stylistický prostředek opisného vyjádření, jímž se přímo porovnávají dva jevy si podobné, obvykle pomocí slova „jako": mozoly obrůstám jako strom ovocem (J. Wolker). Mnohá přirovnání jsou v hovorové řeči již vžitá (zautomatizovaná). Druhy přirovnání: antiteze, paralelismus. Rozvinuté přirovnání se nazývá parabola.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 12. 2023
Autor: -red-

Reklama: