nosce te ipsum[Latina, řecky gnóthi seauton], poznej sám sebe – podle jedné tradice nápis na sloupu při vchodu do chrámu Apollóna v Delfách, jeho autorem měl být některý ze sedmi mudrců (Cheilón ze Sparty nebo Thales), podle jiné verze Apollónova odpověď na otázku Cheilóna: co je pro člověka nejdůležitější. V původním významu to byla jen výzva k sebeovládání (znej svou míru, neunáhluj se). Podstatně jiný smysl dal této sentenci Sokrates, který se obrátil od kosmologických spekulací předsokratovské filozofie k člověku, vytyčil zásadu svého etického intelektualismu, že ctnost je vědění (požadavek nosce te ipsum je jen jejím individualizovaným korelátem) a vyvodil z toho závěr: poznej svou morální podstatu, realizuj ji a dosáhneš tak štěstí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: