Thales z MílétuBiografie / Antické Řecko
*asi 624 – †asi 543 př.n.l., jeden z nejstarších starořeckých učenců a filozofů, zakladatel mílétské školy. Pocházel ze zámožné rodiny a sám se vedle teoretického bádání věnoval i praktické a obchodní činnosti. Ve starším věku se odebral do Egypta, právě tehdy otevřeného i pro cizince. Díky Thaletovi rozkvétaly v Mílétu hned tři nové obory, do té doby Řekům neznámé: filozofie, astronomie a matematika. Obeznámen s egyptskými a babylónskými znalostmi z astronomie a geometrie objevil řadu důležitých matematických pouček (Thaletova věta). Je označován za prvního filozofa, prvního matematika, prvního astronoma. Z astronomie se mu připisuje předpověď slunečního zatmění (28.5.585 př.n.l.), objev sklonu ekliptiky k rovníku, zjištění kulového tvaru Země na základě stínu Země vrhaného na Měsíc aj. V přírodní filozofii proslul výrokem, že veškerý hmotný svět pochází z jediné pralátky (vody), v niž se zase vše postupně mění. Od Thaleta také pochází i první zmínka o elektřině, vznikající třením jantaru, a výrok o magnetismu („magnetovec má duši“). Zabýval se také hydrotechnikou a vojenskou technikou, na základě podobnosti trojúhelníků zkonstruoval dálkoměr.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Anaximandros z Mílétu, hylozoismus, iónská škola, Lýdie, nosce te ipsum, pralátka, rozmanitost, sedmero mudrců.

Reklama: