německá selská válkaSérie rolnických povstání v různých oblastech říše, především v jižním a středním Německu a Tyrolsku (1524–1526). Šlo de facto o řadu oddělených akcí rolníků, kteří usilovali o odstranění feudálních břemen. K nejznámějším vůdcům patřil Thomas Müntzer a Michael Gaismair. První povstání vypukla v závěru roku 1524. Vzbouření rolníci byli ovlivněni reformací a své požadavky shrnuli do několika programů (Artikulový list, Dvanáct artikulů). Vrcholem hnutí se stalo založení Křesťanského sdružení v březnu 1525, do něhož se spojily tři hlavní skupiny povstalců ve Švábsku. Špatně vycvičení a vyzbrojení rolníci však nemohli v bojích uspět proti povolaným žoldnéřským oddílům, rozhodující byla porážka vojskem hesenského lantkraběte a saských knížat u Frankenhausenu (15.5.1525). Müntzer byl zajat a popraven. Gaismair se v čele zbývajících vzbouřenců držel v Tyrolsku do léta 1526, po další porážce uprchl do Benátské republiky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 3. 2008
Autor: mim

Odkazující hesla: anabaptisté, Bundschuh, reformace.

Reklama: