Thomas MüntzerBiografie / Politologie / Filozofie

[Mincr], *asi 1490 (Stolberg) – †27.5.1525 (Görmar), německý revoluční myslitel, vůdce a ideolog selsko-plebejského tábora v době reformace a německé selské války v letech 1524 až 1525. Zpočátku byl stoupencem, později odpůrcem Luthera. Reformaci považoval za počátek obecného povstání proti feudálům a všem pánům, za nastolení řádu, v němž nebude vykořisťování ani soukromé vlastnictví a kde povládne lid. Nábožensko-filozoficky byl panteista blížící se k ateismu. Pronásledován pobýval v různých městech středního a jihozápadního Německa a vyzýval k boji. V letech 1521 až 1522 působil v Čechách. Jeho výzvy měly ohlas především mezi rolníky a městskou chudinou. Nejbližšími pomocníky v šíření jeho učení se stali novokřtěnci. Na začátku roku 1525 se postavil do čela revoluční vlády v Durynsku, kde se pokusil vytvořit hlavní revoluční centrum celé německé selské války. 15.5.1525 v bitvě u Frankenhausenu utrpěly jeho oddíly porážku od spojených vojsk německých knížat, Müntzer byl zajat a popraven.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 3. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Andreas Bodenstein, Hans Hut, Heinrich Pfeiffer, Johannes Tauler, německá selská válka, reformace, Wittenberg.