námelBotanika
Anamorfa (sklerociové stadium) vřeckovýtrusé houby paličkovice, Claviceps. Obsahuje směs alkaloidů (ergotamin, ergotoxin) používaných v lékařství.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: alkaloidy námelové, anamorfa, ergokristin, ergotamin, paličkovice, sklerocium.