paličkoviceMykologie

Claviceps – rod vřeckovýtrusých hub s dvěma anamorfami – s konidiovým stadiem Sphaceliaa sklerociovým stadiem Spermoedia (námel). Mycelium prorůstá pletivy semeníků u rostlin z čeledi lipnicovitých. Známo asi 15 druhů. Nejznámější je paličkovice nachová, Claviceps purpurea, jejíž sklerocia (námel) obsahují značné množství alkaloidů. Drogy získané z námele se nazývají Secale cornutum a uplatňují se ve farmacii.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 10. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: alkaloidy námelové, anamorfa, holomorfa, námel.Reklama: