Moesie[Moezie], římská provincie ve východní oblasti dnešního Srbska a severního Bulharska. Byla obydlena kmeny Moesů, kteří byli v letech 29–28 př.n.l. podrobeni Římem. Kolem roku 44 n.l. zde byla zřízena provincie, za vlády císaře Domitiana byla rozdělena ve dvě části: Moesie superior (horní) a Moesie inferior (dolní). Římská města v Moesii vznikala z vojenských táborů (Singidunum, dnešní Bělehrad). Výjimku tvořily staré řecké kolonie Tomis, Odessos. Od 3. století velmi trpěla nájezdy barbarů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Theoderich I. Veliký.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: