Mezinárodní měnový fondMMF, angl. International Monetary Fund (IMF), největší mezinárodní organizace pro měnovou spolupráci se sídlem ve Washingtonu (USA). Založení MMF 22.7.1944 (s platností od 27.12.1945) bylo jedním z výsledků tzv. Breton-Woodských dohod. Od roku 1947 je mezinárodní odbornou organizací Organizace spojených národů. Sdružuje 179 členských států. Cílem MMF je podpora mezinárodního obchodu, stability kurzů národních měn a odstraňování devizových omezení, bránících světovému obchodu. Tento cíl se snaží dosahovat pokytováním poradenské služby a v případě potíží v platební bilanci a velkého propadu měnového kurzu i finanční pomoci členským zemím. Největším orgánem je Sbor guvernérů, do kterého každý členský stát jmenuje jednoho člena a který se schází jednou ročně. Finanční operace provádějí výkonní ředitelé, jmenovaní obdobným principem. V současnoti se MMF potýká s mnoha problémy: především to jsou problémy s financováním činnosti organizace a neschopnost dosáhnout proklamovaných cílů, což se naplno projevilo zvláště v tzv. východoasijké krizi v druhé polovině 90. let.

Datum vytvoření: 16. 3. 2001
Datum aktualizace: 16. 3. 2001
Autor: JC

Odkazující hesla: Brettonwoodský systém, G-7, Všeobecná dohoda o clech a obchodu, zvláštní práva čerpání.