Všeobecná dohoda o clech a obchoduAnglicky General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) – první mezinárodní dohoda upravující podmínky mezinárodního obchodu. V roce 1994 se přetransformovala do Světové obchodní organizace. Byla podepsána 30.9.1947 (s platností od 1.1.1948) v Ženevě (Švýcarsko). Jejím cílem bylo především prosazení volného obchodu ve světové ekonomice. Obsahovala zásadu, že dovážené zboží nesmí být daňově znevýhodňováno vůči domácím výrobkům, vymezovala teritoriální působnost dohody a formy spolupráce s Mezinárodním měnovým fondem. Aparát GATT, od svého založení, vykonával také funkci obchodně-politické mezinárodní organizace. Pro vývoj GATT byla důležitá kola rozhovorů: 1. kolo – 1947, Ženeva; 2 kolo – 1949, Annency (Francie); 3. kolo – 1951, Torquay (Velká Británie); 4. kolo – ženeva; 5. kolo (tzv. Dillonovo) – 1960-1961, Ženeva; 6. kolo (tzv. Kennedyho) – 1964-1967, Ženeva; 7. kolo (tzv. Tokijské) – 1973-1979, Ženeva; 8. kolo (tzv. Uruguayské) – 1986-1994, Ženeva. Během těchto jednání byla výrazně snížena celní sazba u mezinárodně obchodovaných výrobků a výsledkem posledního kola bylo přetransformování GATT do Světové obchodní organizace.

Datum vytvoření: 23. 3. 2001
Datum aktualizace: 24. 9. 2007
Autor: JC

Odkazující hesla: doložka úniková, Světová obchodní organizace.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: