metoda[Řečtina, methodos = cesta], v obecném významu způsob, jak dosáhnout jistého předem stanoveného cíle prostřednictvím vědomé a plánovité činnosti. V oblasti vědy pojem metoda označuje záměrný a systematický postup uplatňovaný při poznávání zkoumaných předmětů. Jde o způsob konstrukce a zdůvodnění systému filozofických poznatků. Souhrn způsobů a operací praktického a teoretického osvojování skutečnosti. V průběhu vědeckého poznávání světa vznikla řada obecných vědeckých metod, jako například indukce, dedukce, analýza a syntéza, analogie, experiment, pozorování. Ve speciálně filozofickém smyslu je metoda způsobein reprodukce zkoumaného předmětu v myšlení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 6. 2005
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: