kvantitativní metodySociologie
Sociologie, a) způsoby a techniky sběru dat o sociálních faktech, které jsou jednoznačně měřitelné, například údaje sociodemografické nebo u nichž je možný převod kvalitativních údajů na údaje číselně vyjádřitelné, například měření postojů škálami. Základními kvantitativními technikami jsou dotazník, obsahová analýza, sociometrický test a některé techniky nezúčastněného pozorování b) matematicko-statistické způsoby zpracování dat získaných zejména dotazníky ap., například měření statistických závislostí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: psychometrie.