dotazníkSociologie
Psychologie a sociologie, soubor otázek předkládaný osobám ve standardizované podobě za účelem zjištění specifických údajů. Jedna z psychodiagnostických metod získávání poznatků o trvalejších charakteristikách osobnosti, o jejích povahových a temperamentových vlastnostech, zájmech, postojích, hodnotových orientacích ap. Každý dotazník musí splňovat řadu psychometrických požadavků, vztahujících se k výběru položek, způsobu kvantitativního vyhodnocování odpovědí, celkového zhodnocení pomocí norem získaných na reprezentativních výběrech osob z populace ap. Viz také psychodiagnostika, psychometrie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: kvantitativní metody, sociologické metody, výzkum v terénu.

Reklama: