kvalitaFilozofie
Filozofie, kategorie vyjadřující takovou určitost a určenost objektu, která je neoddělitelná od jeho bytí a díky níž je předmět právě tím, čím je v odlišnosti od jiných. Kategorie kvality odráží relativně stálé vztahy konstitutivních prvků předmětu, jeho stabilní strukturu, která charakterizuje jeho specifiku. Zároveň vyjadřuje i to obecné, co charakterizuje celou třídu stejnorodých objektů. Filozofickou analýzu kvality podal jako první Aristoteles, který ji definoval jako druhovou odlišnost podstaty. Pojímal kvalitu dialekticky jako takový stav věci, který je schopen se přeměnit v něco jiného, protikladného. Středověká scholastika však intepretovala kvalitu jako skrytou a neměnnou „formu“ věci. Mechanistický světový názor novověku vnesl do problému kvality umělé rozdělování kvality na primární a sekundární. G. W. F. Hegel charakterizoval kvalitu jako logickou kategorii vyjadřující stupeň poznání věci a zároveň určitý stupeň vývoje světa jako bezprostřední charakteristiku objektu. Kategorie kvality vyjadřuje též stupeň poznání předmětu objektivní reality člověkem. Zkoumá-li se určitý objekt, jeví se nejprve jako určitá jednotlivá vlastnost nebo řada vlastností. V bezprostředním smyslovém vnímání vystupuje předmět jako množina vlastností. Poznání postupuje od kvality ke kvantitě a dále k jejich jednotě, k míře. Každý předmět je jednotou kvallity a kvantity;

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 7. 2006
Autor: -red-