křehnutí materiáluZměna schopnosti deformace ocelí. Je způsobována fyzikálními, chemickými nebo metalurgickými vlivy. Patří sem zejména zkřehnutí a) vlivem vodíku, který se dostává do materiálu při moření nebo z plynného vodíku při vysokých tlacích a teplotách (chemický průmysl); b) precipitačními pochody probíhajícími v materiálu obvykle při vyšších teplotách, například vznikem popouštěcí křehkostí v některých nízkolegovaných ocelích Cr-Mn, Cr-Ni, Ni-Mn při 475 – 575 °C, precipitací karbidů chromu v austenitických ocelích Cr-Ni v oblasti teplot 450 – 800 °C, vylučováním fáze sigma v slitinách Fe-Cr při ohřevu mezi 500 – 800 °C, vylučováním nitridu železa v uhlíkových ocelích plasticky deformovaných při nízkýchteplotách (stárnutí ocelí); c) přítomností některých škodlivých prvků, zejména síry a arsenu v ocelích (vznik křehkostí za červeného žáru); d) vlivem silného neutronového záření.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 1. 2007
Autor: -red-

Reklama: