precipitaceFyzika
Fyzika a technika, proces produkující novou oddělenou pevnou fázi ve fázi kapalné, popřípadě novou zkondenzovanou kapalnou látku v plynné fázi. Nová pevná fáze může vznikat v procesu precipitace v pevných látkách nebo roztocích i následkem chemických reakcí. Například precipitace příměsí ve formě sekundární fáze u roztoků nebo tvorba vyšších komplexů v krystalech při tepelném zpracování. V hutnictví rozpad přesyceného tuhého roztoku (vylučováním stabilních složek strnktury) doprovázený obvykle vzrůstem meze kluzu, pevnosti v tahu a tvrdostí. Viz také srážení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: křehnutí materiálu, vytvrzování.