KonventNárodní konvent – nejvyšší zastupitelský orgán za Velké francouzské revoluce. Byl vytvořen roku 1792 po srpnovém lidovém povstání v Paříži, které svrhlo monarchii a zlikvidovalo ústavu z roku 1791. Zákonodárné shromáždění bylo přinuceno připravit zasedání Konventu, který byl volen všemi muži staršími 21 let (kromě domácích posluhů). Ve srovnání s Ústavodárným i Zákonodárným shromážděním byl Konvent nejdemokratičtější. Poslanci Konventu byli podle politického přesvědčení členěni na Horu (jakobíni, cordeliéři), Girondu a tzv. Bažinu (oportunní většina). V období činnosti Konventu se vystupňoval ostrý politický boj a vznikly instituce revoluční diktatury (Výbor veřejného blaha, revoluční soudní tribunály). Po thermidorském převratu získala v Konventu převahu velkoburžoazie, roku 1795 byl Konvent nahrazen Radou pěti set a Radou starších.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 6. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Camille Desmoulins, Emmanuel Joseph Sieyès, francouzský revoluční kalendář, Georges Jacques Danton, Jacques Hébert, Jacques Pierre Brissot de Warville, jakobíni, Jean Lambert Tallien, Lazare Nicolas Marguerite Carner, Louis Antoine Léon Saint-Just, Ludvík XVI. z dynastie Bourbonů, Maximilien de Robespierre, Pierre Victurnien Vergniaud, Velká francouzská revoluce, Vendée, ventôsské zákony, Výbor veřejného blaha.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: