Maximilien de Robespierre[Robspjér], *6.5.1758 – †28.7.1794, francouzský revolucionář, původně advokát v Arrasu. Roku 1789 byl poslanec třetího stavu generálních stavů, člen klubu jakobínů. Podílel se na povstání pařížského lidu v srpnu 1792 (byl zvolen členem revoluční městské komuny), vystoupil s požadavkem rozpuštění Zákonodárného sboru a svolání Konventu. Spolu s J. P. Maratem vedl boj proti girondistům, v povstání 31.5. až 2.6.1793 se dostal do čela revoluční demokratické jakobínské diktatury. Sehrál důležitou roli v boji proti vnitřní reakci a zahraničním interventům, získal velikou popularitu v lidových masách (byl nazýván Nepodplatitelný). V boji uvnitř jakobínského bloku zvítězil nad dantonovci (poprava G. J. Dantona, C. Desmoulinse) i hébertisty. Zostření třídních protikladů vedlo k jeho izolaci a podnítilo vznik kontrarevolučního thermidorského spiknutí. Robespierre byl se svými stoupenci uvězněn a gilotinován.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: François Boissel, Georges Couthou, Jacques Hébert, Jacques Pierre Brissot de Warville, jakobíni, Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, Louis Antoine Léon Saint-Just, Paul François Jean Nicolas vikomt de Barras, Philippe Buouarotti, Sarra Dmitrijevna Lebeděvová, Velká francouzská revoluce, Výbor veřejného blaha.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: