Ludvík XVI. z dynastie BourbonůHistorie / Biografie
*23.8.1754 – †21.1.1793, z dynastie Bourbonů, v letech 1774-1792 francouzský král, vnuk Ludvíka XV., od roku 1770 manžel Marie Antoinetty z dynastie Habsburků. Nerozhodný a slabý panovník. Za jeho vlády vyostření krize feudálního absolutistického systému vyústilo ve Velkou francouzskou revoluci. Ludvík XVI. bránil provedení nezbytných reforem předkládaných ministrem A. R. J. Turgotem a posléze J. Neckerem. Prestiž Francie dočasně stoupala díky zahraničnní politice (ministr Ch. G. de Vergennes) a vzestupu velkoburžoazie. Krizová finanční situace státu v roce 1788 donutila Ludvíka XVI. svolat na květen 1789 generální stavy. Tím byl narušen absolutismus, proti němuž se rozvinulo (zejména v souvislosti s volbami do generálních stavů) široké celospolečenské hnutí. Po pádu Bastily se Ludvík XVI. formálně vyslovil pro ústavu, zároveň se podílel na přípravách zahraniční intervence proti revoluci. V roce 1791 se neúspěšně pokusil o útěk za hranice. V srpnu 1792 byla svržena monarchie. Po nálezu dokladů o králově zradě (tzv. železná skříň, zazděná na jeho pokyn v Tuileriích) byl souzen Konventem, uznán vinným a popraven.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: bourbonsko-anjouovská dynastie, Charles Alexandre de Calonne, Charles Gravier de Vergennes, feuillanti, Jean-Frederic Phelippeauxe de Maurepas, Karel Vilém Ferdinand, Karel X., Marie Antoinetta, Pilnická deklarace, Polignac, Velká francouzská revoluce.

Reklama: