KašubovéKašubsky Kaszëbë, polsky Kaszubi – autochtonní západoslovanská skupina mluvící kašubsky (asi 200000 osob). Kašubové jsou potomci Pomořanů, v současnosti splývají s polským národem. Žijí v oblasti Kašubského pojezeří (tzv. Kašubské Švýcarsko) a Kašubského pobřeží (mezi Gdaňskem a ústím řeky Róswice). Část Kašubů se vystěhovala do USA. Původně jazykově blízcí Veletům, písemně doloženi od 13. století. Ve 14. století bylo území obývané Kašuby (tehdy rozsáhlejší prostor) rozděleno mezi panství západopomořanských knížat a řád německých rytířů. Od 16. století se ocitlo pod svrchovaností Polska, roku 1772 připadlo Prusku. Od 16. století se vyvíjelo kašubské písemnictví (evangelická náboženská literatura). Od 18. století docházelo ke germanizaci. V 19. století vzniklo národně obrozenecké hnutí (především v literatuře), na začátku 20. století vzniká politicky orientované mladokašubské hnutí. V letech 1918-1919 žádala kašubská delegace na pařížské mírové konferenci připojení území Kašubů k Polsku. Poté se stalo součástí Polska (v letech 1919-1939 a od roku 1945). Ke Kašubům patří několik etnografických skupin, zejména Słowińci (v oblasti jezer Łebsko a Gardno).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Pomořané.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: