Karl Raimund PopperFilozofie
*28.7.1902 – †17.9.1994, sir, britský filozof a sociolog rakouského původu. Do roku 1937 profesor univerzity ve Vídni, v letech 1937–1945 na Novém Zélandě, od roku 1946 profesor londýnské školy ekonomických a politických věd. Byl ovlivněn logickým pozitivismem, avšak své filozofické koncepce kritického racionalismu, teorie růstu vědeckých poznatků a falzifikacionismu budoval jako protiklad novopozitivismu. Proti principu verifikace v logickém empirismu postavil jako jeden ze základních problémů oddělení vědeckých a nevědeckých tvrzení; jeho řešení je zaměřeno proti indukcionismu a vychází z principu falzifikace, tj. možnosti vyvrátit kterékoli tvrzení, které má vztah k vědě. Proti úzkému empirismu ukázal Popper na organické spojení empirické a teoretické úrovně poznání. Vědecké poznání roste cestou vytváření smělých hypotéz a jejich kritikou, v důsledku čehož se vědecké poznání stále prohlubuje.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: esencialismus, filozofie, filozofie vědy, George Soros, Imre Lakatos, intersubjektivita, kritérium falzifikovatelnosti, kritický racionalismus, pluralismus, princip verifikace.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: