princip verifikaceFilozofie
Filozofický princip považovaný logickým pozitivismem za kritérium vědecké smysluplnosti výroků, tj. výrok má smysl pouze tehdy, je-li možná jeho verifikace (tzv. verifikacionismus). Princip verifikace zformulovali M. Schlick a L. Wittgenstein a byl rozpracován v pracích členů Vídeňského kroužku. Logický empirismus ve 30. letech ustoupil od striktní interpretace principu verifikace, neboť tento princip není metodologicky univerzální (například nelze verifikovat obecný výrok). Druhý extrém narušení symetrie mezi dokazováním a vyvracením obsahuje kritický racionalismus K. R. Poppera.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 11. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: