Karl LöwithFilozofie
[Lévit], *9.1.1897 – †24.5.1973, německý filozof; profesor univerzity v Marburgu. Od 1936 v Tokiu a v USA, od 1952 v Heidelbergu. Zpočátku byl ovlivněn názory pozdního E. Husserla, antropologií M. Schelera a především Heideggerovým existencialismem. Když se M. Heidegger sblížil s nacismem, Löwith se od něho distancoval (Heidegger. Denker in dürftiger Zeit – Heidegger. Myslitel v žalostné době) a ukázal na rozpory v jeho myšlení. Löwith se zabýval především krizí soudobého světového názoru. Jeho genezi je věnována práce Von Hegel bis Nietzsche (Od Hegela k Nietzschemu). Hegelem podle Löwitha končí epocha ducha, která vyústila na jedné straně v marxismus, na druhé v existencialismus. Obojí lze podle Löwitha syntetizovat na základě filozofie Nietzschovy, jíž končí křesťanský svět a Evropa se vrací k antice. V posledním období svého myšlenkového vývoje se Löwith obracel k základním otázkám filozofie dějin a došel k závěru, že mimo náboženství nemohou mít dějiny smysl: buď náboženská víra, anebo skepse.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 3. 2020
Autor: -red-

Reklama: