Heidelberg

MapaMěsta a obce
[Hajdlberk], město v Německu v Bádensku-Württembersku na Neckaru. Průmysl cementárenský, elektrotechnický, jemné mechaniky, chemický, tiskařského strojírenství, zvonařský, keramiky, plastických hmot. Turistický ruch. Zámek Pfalzgrafenschloss (renesanční ), akademie věd, muzea, knihovny, divadlo, botanické a zoologické zahrady, hvězdárna. Vědeckovýzkumné ústavy. Univerzity a jiné vysoké školy. Nedaleko Heidelbergu ve vesnici Mauer byla v pískovně v hloubce 24 m 1907 nalezena nápadně veliká masivní dolní čelist Homo erectus heidelbergensis (tzv. heidelberského člověka) s pozůstatky doprovodné fauny (slon, nosorožec, medvěd). – V 1. století římský kastel, zničený kolem roku 200 Alamany. Před rokem 1170 vystavěna štaufská falc, od roku 1214 v majetku Wittelsbachů. Heidelberg se stal hlavní město Falce. V roce 1386 byla založena univerzita, která patřila k centrům německého humanismu. V letech 1689 a 1693 byl Heidelberg těžce poškozen francouzským vojskem Ludvíka XIV. V roce 1803 připojen k Bádensku. Na sjezdu Sociálně demokratické strany Německa (SPD) byl roku 1925 v Heidelbergu přijat pod vlivem K. Kautského reformistický Neidelberský program.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 6. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Karl Löwith.
Reklama: