jeskyněPodzemní dutina protáhlého tvaru. Bývá jednoduchá i větvená, vodorovná i svislá, původu krasového (nejčastěji), pseudokrasového i umělého. Krátké jeskyně se u nás nazývají sluje. Jeskyně jsou suché, nebo zaplavované vodou i zaledněné. Bývají vyplněny nánosy autochtonními nebo alochtonními, anorganického a organického původu, jsou i prázdné. Největší jeskynní soustavou je americká Mammoth Cave v Kentucky, dlouhá 531,069 km, u nás jeskynní soustava Amatérské jeskyně (34,9 km). Studiem jeskyní se zabývá speleologie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 10. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: kras, krasové jevy, Krym, skialpinismus, svatyně.

Reklama: