Jean Arthur RimbaudBiografie / Poezie
[Rembó], *20.10.1854 – †10.11.1891, francouzský prokletý básník. Jeho poezie, vycházející z přímého vidění skutečnosti intenzívně vnímané všemi smysly, byla podnětem pro následující básnické generace. Během své tvorby (trvala pouze 5 let) přešel od prvotních ostře antiburžoazních a antiklerikálních básní k poezii, která postavila proti tehdejší poetice (zejména parnasismu) novou básnickou obraznost, spojující zdánlivě neslučitelné oblasti lidského vnímání a myšlení, jevů, snů a vizí. Pro novou funkci poezie hledal adekvátní formu a jazyk. Od poezie veršované (Básně) přechází k rytmizovaným básním v próze (Iluminace). Sám vydal jen sbírku Sezóna v pekle, dramatický svár mezi zoufalstvím a nadějí, odrážející vlastní autobiografické prožitky včetně vztahu k P. Verlainovi. Na Rimbaudově zdomácnění v českém kontextu mají zásluhu zvláště F. X. Šalda, J. Vrchlický, V. Nezval, J. Štyrský.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 11. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Árpád Tóth, Christian Bérard, francouzská literatura, Ján Stacho, Klaus Kinski, Léo Ferré, Leonardo DiCaprio, Miloš Hlávka, Paul Verlaine, Pierre Reverdy, prokletí básníci, Tudor Arghezi, Vítězslav Nezval.