jástvíPsychologie
Psychologie, vztahová kategorie chápaná v popisné úrovni buď jako akcent prožívání, nebo jako integrační faktor. V prvém případě souvisí jáství s pojmem vědomí já (souhrnné a soustavné cítění „ “, sebeuvědomění), v druhém případě s individuálně integrovanou a zpracovanou zkušeností jedince. V tomto smyslu je jáství určeno zvyky, postoji a představuje nejvyšší úroveň integrace duševního života za předpokladu rozlišení pojmů „vědomí “, „já“ a „jáství“. Nejčastěji uváděnu pojetíjáství je prožitkový a činnostní aspekt lidské psychiky vztažený k vědomí vlastního já; skutečnost, že člověk se k určitým psychickým stavům a faktům vztahuje jako jejich identický subjekt („já cítím“, „já chci“, „já jednám“); b) individuálně integrovaný duševní celek vytvářející spolu s obecně integrovaným duševním celkem (osobností) typickou a neopakovatelnou strukturu psychiky lidského jedince; integrativní činitel proudu vědomí; c) vědomé sebehodnocení v rovině vytváření obrazu či pojetí sebe sama (tzv. self-concept); d) centrum uspořádaného psychického mikrokosmu; e) jednotící komponenta duševního života člověka; f) osoba vnímaná, cítěná a myšlená sama sebou; g) zastaralý pojem označující mechanismy studované egopsychologií.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: degradace.

Reklama: