Hookeův zákon[Hukův], zákon vyjadřující vztah mezi napětím a jím způsobenou deformací (platí pouze pro velmi malá napětí). Podle Hookeova zákona je deformace úměrná napětí podle vztahu dl=k·l·dσn, kde dl je relativní prodloužení, σn je elementární napětí, l je délka tyče a k konstanta úměrnosti charakterizující u různých látek různou schopnost tělesa deformovat se.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 9. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: mez, mez úměrnosti, modul pružnosti.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: