mezFyzika
Fyzika, mez pružnosti, maximální hodnota napětí, při kterém ještě nenastává trvalá (plastická) deformace napínané zkušební tyče; mez úměrnosti je napětí, do něhož platí Hookeův zákon; mez průtažnosti (kluzu, tečení), napětí v tahu, při němž se tyč začne plasticky prodlužovat, aniž se zatížení zvětšuje; mez pevnosti, napětí, při kterém se zkušební tyč poruší;

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: