mez úměrnostiMechanika
Mechanika, napětí, do jehož hodnoty je přetvořeni přímo úměrné napětí. Tuto lineární závislost vyjadřuje Hookeův zákon. Ve skutečnosti nelze mez úměrnosti přesně zjistit a definuje se proto zpravidla jako smluvní veličina s přípustnou odchylkou od lineární závislosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 10. 2006
Autor: -red-