HesenskoMísta a oblasti

Německy Hessen – spolková země ve středním Německu; 21 114,94 km2,  6 288 080 obyvatel, spolkové město Wiesbaden. Hesenská hornatina s pohořími Westerwald, Odenwald a Spessart; řeka Fulda a Mohan. Průmysl těžební (hnědé uhlí, soli), strojní, dopravních prostředků, chemický, elektrotechnický, železářský, slévárenský. Zemědělství (řepa cukrová, brambory, vinná réva, ovocnářství, zelinářství, chov skotu). Lesy zaujímají dvě pětiny plochy. Spolková země od roku 1952. – Hesensko původně osídleno kmeny Chattů (Hesů), v 6. století připojeno k franské říši; stalo se součástí Austrasie a od 9. století Frankské politickým a kulturním střediskem Mohuč. Rozpad na hrabství a spory o dědictví lantkrabství durynského vedly v 2. polovině 13. století ke vzniku lantkrabství hesenského se střediskem v Kasselu. Největší rozmach za Filipa Hesenského, kdy byla provedena reformace a roku 1527 založena univerzita v Marburgu. Od roku 1604 rozděleno na Hesensko-Darmstadtsko (od roku 1806 velkovévodství) a Hesensko-Kasselsko (od roku 1803 kurfiřství). V roce 1866 Hesensko-Kasselsko anektováno Pruskem.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 4. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bad Hersfeld, Bad Homburg von der Höhe, Bad Nauheim, Battenberg, Dreieich, Frankfurt nad Mohanem, Fulda, Herborn, Lampertheim, Langen, Limburg an der Lahn, Maintal, Marburg, Nasavsko, Německo, Rodgau, Viernheim, Vogelsberg, Waldeck.