Herodes VelikýHistorie / Biografie
*kolem 73 – †4 př.n.l., judský král od roku 38 př.n.l.; schopný vojevůdce a administrátor. Spojenec Říma proti Parthům. Jeho krutý způsob vlády se přenesl do tradice, která mu přisuzuje povraždění betlémských nemluvňátek.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Herodes Agrippa I., Jan Křtitel, Jeruzalém, Panna Maria.