Panna MariaNáboženství

[Hebrejsky Mirjam (trpká)] – v křesťanské náboženské tradici vycházející z Nového zákona žena z rodu Davidova, manželka Josefa, tesaře v galilejském Nazaretu, matka Ježíše Krista. Podle Bible porodila Ježíše Krista z neporušeného početí (Panna Maria), aby vykonal mezi lidmi mesiášské poslání. 40 dnů po narození svého syna byla nucena prchnout před nástrahami Heroda Velikého do Egypta, odkud se vrátila po Herodově smrti („útěk svaté rodiny do Egypta“). V pojetí některých nekatolických náboženských směrů i matka Ježíšových bratrů Jakuba, Josefa, Judy a Šimona. V katolickém a pravoslavném kultu světice, Matka boží, trpitelka, jež byla počata bez dědičného hříchu a posléze vzata jako královna na nebesa, kde působí jako přímluvkyně (orodovnice) za prosebníky u svého syna. Ve výtvarném umění zobrazována nejčastěji jako madona, trpící matka v pietě nebo orodovnice. Viz také mariánský kult.Datum vytvoření: 22. 8. 2006
Datum aktualizace: 14. 6. 2024
Autor: -red-