GruzíniEtnografie
Vlastním jménem Kharthveli – národ v Gruzii (v Rusku celkem asi 3,6 milionů osob), v Turecku a v Íránu. Gruzínský národ se začal formovat v 1. tisíciletí ze tří etnických skupin (Kartové, Megrelové, Svanové). Základem hospodářství je zemědělství a chov dobytka, vyspělá řemesla, rychle roste počet pracujících v průmyslu. Věřící jsou hlavně křesťané (křesťanství od 4. století), mimo Rusko muslimové. Jazyk patří do kartvelské větve kavkazské rodiny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 12. 2006
Autor: -red-