formální logikaTeorie podmínek vyplývání a odvozování výroků. Formuluje zákony a principy jako nutné podmínky procesu odvozování, zajišťující jeho správnost (závěry vždy vyplývají z daných předpokladů). Základy formální logiky položil Aristoteles zpracováním sylogistiky, další přínos znamenali stoikové, scholastika (J. Duns Scotus, W. Occam), porenesanční filozofové svým obratem k indukci (F. Bacon, J. S. Mill). Podstatný přelom ve vývoji formální logiky nastal v 2. polovině 19. století rozvojem matematické (symbolické) logiky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Augustus de Morgan.