Ferdinand II. z rodu HabsburkůBiografie / Panovníci českých zemí / Šlechta

*9.7.1578 – †15.2.1637, z rodu Habsburků, král český (od roku 1617), uherský (od roku 1618) a římskoněmecký císař (od roku 1619). Představitel protireformace a jeden z vůdčích činitelů katolické strany ve třicetileté válce. Čeští stavové v době českého stavovského povstání sesadili v roce 1619 Ferdinanda II. z českého trůnu. Po bitvě na Bílé hoře se opět ujal vlády v českých zemích a ráznými kroky přikročil k likvidaci stavovského dualismu v českém státě (poprava 27 stavovských povstalců před Staroměstskou radnicí v Praze) a k jeho vystřídání absolutistickým režimem. Roku 1622 vydal Ferdinand II. „generální pardon“, jímž se zřekl dalších fyzických trestů vůči účastníkům povstání, pokračovaly ale majetkové konfiskace (k úplné nebo částečné ztrátě majetku bylo odsouzeno v Čechách 680 osob, na Moravě asi 250). V roce 1623 provedl měnovou reformu (tzv. mincovní kalada snižovala hodnotu mince na desetinu). Zprvu zcela neústavní pobělohorské kroky a politické změny, se Ferdinand II. odhodlal v druhé polovině 20. let zajistit zákonem. Roku 1627 vydal pro Čechy a o rok později pro Moravu Obnovené zřízení zemské, omezující pravomoc sněmu a posilující panovnickou moc. V něm se především uznávalo dědičné právo habsburských panovníků na vládu v zemích Koruny české. Všechny pravomoci byly stavům nadále udělovány z milosti panovníka, sněm ztratil zákonodárnou iniciativu, znovu bylo uzákoněno jako státní náboženství pouze katolické vyznání, došlo ke zrovnoprávnění němčiny s češtinou. V době pokračujících bojů třicetileté války Ferdinand II. v roce 1637 zemřel a nástupcem se stal jeho syn Ferdinand III.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 12. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adam z Valdštejna, Albrecht z Valdštejna, Carafa, české stavovské povstání, drážďanský akord, Ferdinand III. z rodu Habsburků, Fridrich V. Falcký, Gábor Bethlen, generální pardon, Inigo Velez de Oñate, Jáchym Ondřej Šlik, Jan Jiří I., Jan Kirchmajer z Rejchvic, Karel Štýrský, Karel z Harrachu, Leopold z rodu Habsburků, Matyáš z rodu Habsburků, Maxmilián I., Obnovené zřízení zemské, Pavel V., Praha, pražský mír, restituční edikt, Rožmberk nad Vltavou, staroměstské popravy, tajná rada, Valentin Kochau z Prachové, válka o mantovské dědictví, Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka.