euforiePsychologie
[Řečtina], euphoria – příjemný stav tělesné a psychické pohody; emocionální stav povznesenosti, doprovázený intenzívním pocitem radosti, síly a štěstí. Psychologický postoj nezranitelnosti vlastní osoby, sahající až k potlačení (ignoraci) tělesných obtíží. Euforie jako stav celkové příjemnosti může být jevem přirozeným (situačním) i uměle vyvolaným (např. alkoholem). Touha po dosažení euforie je motivem abúzu drog u toxikomanů. U vážných psychopatologických stavů vystupuje euforie většinou jako příznak velikášských bludů. Za určitých podmínek může euforie přerůst do extáze.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 2. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: dysforie, jednání, morfin.Reklama: