toxikomanieLékařství

[Toxykomanyje, řečtina], toxicomania, drogová závislost – stav psychické i tělesné závislosti na psychoaktivních látkách (drogách) užívaných trvale (kontinuálně) se škodlivými důsledky jak pro jedince (toxikomana), tak pro společnost. Závislost se vytváří na jednu drogu (monotoxikomanie), například na alkohol, nebo na několik drog (polytoxikomanie), například na alkohol a sedativa. Drogová závislost postihuje toxikomana psychicky (vede k poruchám psychickým, intelektuálních schopností a společenských vztahů) i tělesně (dochází k poškození jater, krvetvorby, srdce a oběhového systému, k celkové kachexii). Toxikomanie je celosvětovým problémem, o který se lidstvo začalo vážně zajímat začátkem 20. století. Mezinárodní opiová konvence v Haagu roku 1912 obsahovala ustanovení o opiu a látkách příbuzných. Tato ustanovení jsou stále doplňována o nově vyráběné látky. V České republice (tehdejším Československu) je zákonným opatřením od roku 1955 regulován výdej všech látek vyvolávajících lékovou závislost.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 3. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: abúzus, alkoholismus, delikvence, depravace, euforie, hašiš, léková závislost, morfin, morfinismus, nikotinismus, omamné látky, opiáty, opium, psychoaktivní látky, tlupa.

Reklama: