encyklopedieLiteratura

[Řečtina ἐγκύκλιος παιδεία – enkyklios paedia = všeobecné vzdělání], naučný slovník, souborné zpracování jednoho (encyklopedie speciální, odborná) nebo všech oborů vědy, techniky a kultury (encyklopedie všeobecná), a to buď v abecedně řazených heslech, nebo ve statích uspořádaných podle určitého systému. Pokusy o shrnutí znalostí všech oborů jsou známy již ze starověku (Plinius Starší) a středověku (Isidor Sevillský), u nás zvláště v 17. století u J. A. Komenského, avšak teprve od 18. století se užívalo abecedního uspořádání encyklopedie, především ve slavné francouzské Encyklopedii aneb Racionálním slovníku věd, umění a řemesel. Mezi nejznámější tištěné encyklopedie patří Encyclopaedia Britannica, francouzské Laroussovy encyklopedie, německé encyklopedie Meyerovy a Brockhausovy. Z našich například Riegrův slovník naučný, Ottův slovník naučný, Encyklopédia Slovenska, Ilustrovaný encyklopedický slovník, Malá československá encyklopedie, Diderot, Universum aj. S nástupem informatiky se objevily snahy převést obsah tištěných encyklopedií na digitální média a internet – Britannica, Encarta, u nás Diderot, Universum. Výhod prostředí internetu a možnosti týmové, komunitní spolupráce pak využívají projekty jako CoJeCo.cz (CZ – 12.7.1999), Nupedia (USA – III/2000-IX/2003), Wikipedia (USA – 15.1.2001), česká Wikipedie (CZ – 3.5.2002).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 6. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: COJE.TO, Wikipedia.