Isidor ze SevillyLiteratura / Biografie / Náboženství

[Izidor], *asi 560–570 – †4.4.636, Svatý Isidor ze Sevilly, latinský teolog a kronikář, od roku 599 biskup v Seville. Předsedal církevním synodám v Seville (619) a Toledu (633). Literárně zasáhl do mnoha oblastí a ve svém díle shrnul odkaz antického vědění. HIavním dílem jsou Etymologiae (Etymologie), encyklopedie všech vědních oborů, rozsáhlé kompilační dílo vykládající základní pojmy. Psal též historické spisy (Chronica – Kronika, Historia Gothorum – Dějiny Gótů, De viris illustribus – O slavných mužích), přírodovědné (De natura rerum – O přirozenosti věcí), gramatické, mystické (De numeris – O číslech) a církevně věroučné. Jeho dílo tvořilo základ středověkého vzdělání.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 6. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: encyklopedie, středověká latinská literatura.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: