emise škodlivinVypouštění škodlivých znečišťujících látek ze zdroje do ovzduší. Oxidy dusíku vznikají při spalování fosilních paliv v topeništích a v motorech, hlavně za zvýšených teplot a tlaků. Další škodliviny pocházejí z paliva (oxidy síry, sloučeniny fluoru, olova, arsenu, oxid uhelnatý, dále popílek a saze). Škodliviny anorganického i organického původu unikají téměř při všech průmyslových výrobách i pří provozu jaderných elektráren. Viz také imise.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: depozit, exhalace, zkapalnělý zemní plyn.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: