imisehydrobiologie, působení znečišťujících látek v prostředí; jsou důsledkem emisí. Například oxidy síry a dusíku okyselují dešťovou vodu, přeměňují ji v kyselý déšť, který poškozuje rostliny a ovlivňuje škodlivě veškeré půdní procesy. Sloučeniny olova, fluoru, arzénu a mnoha těžkých kovů další organických a anorganických sloučenin působí škodlivě na veškeré ekosystémy v celé biosféře. Ovlivňují potravní řetězce zvířat a člověka. Imise jsou vážným problémem ovlivňujícím samu existenci života na Zemi. Viz také emise.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: emise škodlivin, perturbace ekosystému.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: