exhalaceTechnika
Technika, znečišťující příměsi unikající do ovzduší ze zdrojů antropogenní povahy (odpadní látky tuhé, kapalné a plynné). K plynným exhalacím patří hlavně oxidy síry, uhlíku a dusíku, stopy fluoru a chloru. Pevné exhalace tvoří prach a aerosoly. Ke kapalným exhalacím náleží mlha (například kyseliny chromové), vodní pára. Hlavními zdroji exhalací jsou průmyslové podniky, zvláště hutní výroba, těžba surovin, chemické závody a ve městech motorová vozidla. Exhalace škodí lidskému zdraví buď přímo postižením dýchacího ústrojí, nebo nepřímo zmenšováním odolnosti organismu. Kvantitativně vyjádřené exhalace se nazývají emise. Exhalace značně zhoršují životní prostředí. Viz také emise; smog.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: agresivita prostředí, Černá hora.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: